Mendaki naik "Pierre de Ronsard": penerangan pelbagai, ciri penanaman dan penjagaan