Fon kepala KZ: ciri, gambaran model, kriteria pemilihan